AUTOARVONNAN SÄÄNNÖT

Osallistumalla Automyynti Liesjärvi @ Niemenmaa Oy:n (jäljempänä Järjestäjä) autoarvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity millään tavalla Facebookiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta.

JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää Automyynti Liesjärvi @ Niemenmaa Oy, Y-tunnus 1589882-9, Vaasankatu 12, 39700 Parkano, p. 040 019 3600.

KAMPANJA-AIKA

Päivityksen julkaisusta arvontapäivään 9.6.2019

OSALLISTUMISKELPOISUUS

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat, 18 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt, pois lukien Järjestäjän työntekijät ja muiden tämän kampanjan toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät sekä näiden perheenjäsenet. Voittajaan tulee voida ottaa yhteyttä Facebookin yksityisviestillä.

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua tykkäämällä Järjestäjän Facebook-sivusta sekä kommentoimalla alkuperäistä arvontapäivitystä, joka on julkaistu Järjestäjän Facebook-sivulla. Arvontapostauksessa ilmoitetun päättymisajankohdan jälkeen tehtyjä toimenpiteitä, tai toimenpiteitä, jotka rikkovat näitä sääntöjä ei lasketa mukaan arvontaan. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit. Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä se edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai markkinointiluvan antamista.

PALKINTO JA ARPAJAISVERO

Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1 kpl) Smart forfour henkilöauto, (vuosimalli 2004, katsastettu ja huollettu 4/2019). Järjestäjä käyttää autoa luovutushetkeen saakka esittely- ja markkinointitarkoituksiin, palkinnon arvioitu arvo luovutushetkellä noin 3000 €. Auton varusteisiin kuuluvat kesä- ja talvirenkaat vanteineen. Palkinnon lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa Järjestäjä. Muista mahdollisista veroista tai lakisääteisitä maksuista vastaa palkinnon vastaanottaja.

ARVONNAN SUORITTAMINEN JA PALKINNON LUOVUTUS

Arvonta suoritetaan 9.6.2019 klo 13 jälkeen. Voittajaan otetaan yhteyttä Facebook-yksityisviestillä. Jos voittajaa ei saada tavoitettua seitsemän (7) päivän kuluessa arvonnan päättymisestä, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja osallistujien joukosta. Voittajalla on myös oikeus olla vastaanottamatta palkintoa, jolloin arvotaan uusi voittaja. Tällöin oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskevat samat säännöt kuin alkuperäistäkin voittajaa. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle.  

Palkinto tulee noutaa Järjestäjän liiketiloista Vaasankatu 12, 39700 Parkano, tai muusta Järjestäjän ilmoittamasta paikasta viikon kuluessa arvonnasta. Palkintona oleva auto luovutetaan voittajalle arvontamateriaaleissa esiintyvän kuvan mukaisena henkilöllisyystodistusta vastaan. Voittaja vastaa itse kaikista palkinnon noutamiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon luovutus kuvataan. Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen, että hänen nimensä ja palkinnon luovutuskuva voidaan julkaista ilman eri korvausta Järjestäjän internet-sivuilla, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeessä ja muissa Järjestäjän käyttämissä medioissa.

JÄRJESTÄJÄN JA VOITTAJAN VASTUUT

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä Järjestäjän yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa arvontapalkinnon tai sen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi millään perusteella ylittää arvonnan palkinnon määrää tai arvoa.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Voittaja vastaa kaikista voiton hyväksymiseen ja käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, kuten matkakuluista, veroista, vakuutusmaksuista, majoitus- tai muista kuluista.

MUUT EHDOT

Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen arvontaan hylätä ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli arvonnan viestintämateriaaleissa, joissa kampanjasta on viestitty, löytyy jokin virhe, kampanjan järjestäjä, yhteistyökumppanit, myymälät tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.